• อังกฤษ
 • ไทย

เช็คคุณภาพ 88 จุด

ฟังก์ชั่น

 • บลูธูท
 • WiFi
 • จีพีเอส
 • ไมโครโฟน
 • ลำโพง
 • การสั่น
 • ไฟฉาย
 • ทดสอบโทร
 • หูฟัง
 • พิกเซลหน้าจอ
 • ทดสอบหน้าจอ
 • ทดสอบหน้าจอมัลติทัช
 • ตรวจสอบ Jailbroken
 • ตรวจสอบกล้องหน้า
 • ตรวจสอบกล้องด้านหลัง
 • ปุ่มโฮม
 • ปุ่มเพิ่มเสียง
 • ปุ่มลดเสียง
 • ปุ่มเปิดปิด
 • ปุ่มปิดเสียง
 • พอร์ตหูฟัง
 • เซ็นเซอร์ความเร่ง
 • เซ็นเซอร์ความใกล้ชิด
 • เซ็นเซอร์ปรับแสง
 • ไจโรเซ็นเซอร์
 • เซ็นเซอร์วัดความดัน
 • เซ็นเซอร์แม่เหล็ก
 • พิมพ์ลายนิ้วมือ
 • เครือข่ายโทรศัพท์
 • ระบบสัมผัส 3D
 • ทดสอบปุ่มกด
 • ทดสอบทิศทาง
 • ทดสอบสุภาพแบตเตอรี่-ความจุสูงสุด
 • เช็คกำลังชาร์จ
 • การตรวจจับ USB ของ PC
 • รหัสผ่านโดยใช้หน้า
 • การตรวจสอบ LDI
 • ฟังก์ชั่นการสัมผัส Assistive
 • การทดสอบวงจรพลังงาน
 • การตรวจสอบปุ่มควบคุม
 • การทดสอบการล็อคเครือข่าย
 • รีเซ็ตรหัสผ่าน
 • ลบเนื้อหา
 

ลักษณะโทรศัพท์ภายนอก

 • การตรวจสอบภายนอก
 • แจ็คชุดหูฟัง
 • พอร์ต USB
 • แผงอุปกรณ์
 • ปุ่มพาวเวอร์
 • ปุ่มโฮม
 • ถาดใส่ซิม
 • การเพิ่มเสียง
 • การลดเสียง
 • สภาพ LCD
 • สภาพฝาครอบ
 • วีดีโอจับภาพ 360 องศา
 

อุปกรณ์

 • ผู้ผลิต
 • ระบบการปฎิบัติงาน
 • หมายเลขซีเรียล
 • หมายเลขรุ่น
 • ที่อยู่ Wifi
 • ที่อยู่บลูธูท
 • ซีเรียล
 • ขอบเขตข้อมูล
 • รหัสอุปกรณ์
 • แบบ
 • รุ่น
 • IMEI
 • ความจุตัวเครื่อง
 • สีของตัวเครื่อง
 • ขอบเขตข้อมูล
 • การจับคู่ความจุตัวเครื่อง โค้ด2D
 • การจับคู่ความจุ COO โค้ด 2D
 • การจับคู่กล้องหลัง โค้ด โค้ด 2D
 • การจับคู่กล้องหลัง โค้ด 2D
 • การจับคู่จอแสดงผลโค้ด 2D
 • การจับคู่ใส่รหัสสัมผัส โค้ด 2D
 
 

แบตเตอรี่

 • การจับภาพหมายเลขซีเรียล
 • ตรวจสอบช่วงอุณหภูมิ
 • ความสามาถในการออกแบบจริง
 • จำนวนรอบ
 • การตรวจสอบมิติ
 • วันที่ผู้ผลิต
 • ความจุของการออกแบบ
 • ความจุชาร์ตเต็ม
 • การทดสอบแบตเตอรี่การใช้งานCADEX
 • การตรวจสอบชิ้นส่วน XRF
 • การตรวจสอบเอ็กเรย์
 • การตรวจสอบสุขภาพของแบตเตอรี่
 
0/5 (0 Reviews)
0