• อังกฤษ
  • ไทย

อธิบายอาการของโทรศัพท์

เมื่อขายโทรศัพท์ให้กับเรา, สำคัญมากที่คุณต้องบอกอาการโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

 

เหมือนใหม่

โทรศัพท์ไม่มีความเสียหายเครื่องสำอางค์, ไม่มีตำหนิ, ไม่มีชิป, ไม่มีรอยบุบ
โทรศัพท์ใช้งานได้ดีปกติโดยมีฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์เดิม
โทรศัพท์ไม่มีการดัดแปลงแต่อย่างใด
โทรศัพท์ไม่มีความเสียหายจากการโดนน้ำ

ดีมาก

โทรศัพท์มีสัญญาณเบามาก
โทรศัพท์มีตำหนิเล็กน้อยหรือมีรอยเล็กน้อย
โลโก้โทรศัพท์ไม่มีตำหนิ
โทรศัพท์ไม่มีความเสียหายจากการโดนน้ำ
โทรศัพท์ใช้งานได้ดีปกติโดยมีฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์เดิม

ทำงาน

โทรศัพท์เปิดเครื่องได้
โทรศัพท์ใช้งานได้ดีปกติโดยมีฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์เดิม
โทรศัพท์ไม่มีความเสียหายจากการโดนน้ำ
โทรศัพท์หน้าจอไม่แตกหรือเสียหายด้านกายภาพอื่นๆ

ความเสียหาย

ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ เสียหายประเด็นหลัก (โทรศัพท์ไม่ติด, ค้าง)
โทรศัพท์อาจมีความเสียหายทางกายภาพด้านอื่นอย่างมีนัยสำคัญ
โทรศัพท์หน้าจอเสียและหน้าจอแตก
โทรศัพท์อาจมีน้ำเข้ามาก่อน
โทรศัพท์ไม่โค้งหักงอ

0/5 (0 Reviews)
0